Drobečková navigace

Zprávičky ze školy > Povinně zveřej. informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola, Moravské Málkovice, okres Vyškov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Moravské Málkovice

Moravské Málkovice 56

682 01 Vyškov

Základní účel zřízení - školní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

Vedlejší činnost - stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola, školní družina, školní jídelna

Organizační struktura

Kontakty:

ředitel: +420 725 365 434

družina: +420 702 061 507

jídelna: + 420 720 994 628

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Moravské Málkovice
  Moravské Málkovice 16
  682 01 Vyškov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Moravské Málkovice
  Moravské Málkovice 16
  682 01 Vyškov

 • 4.3 Úřední hodiny

  úterý, středa, čtvrtek, pátek (září - červen)
  8:30 - 9:30 hodin 

  Domluvení jiného termínu: +420 725 365 434 nebo  reditel@zsmormalkovice.vys.cz
 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 725 365 434

  4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.zsmoravskemalkovice.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Moravské Málkovice
  Moravské Málkovice 16
  682 01 Vyškov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  reditel@zsmormalkovice.vys.cz

 • 4.8 Datová schránka

  aqttz86 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-3903650227/0100

6. IČO

709 84 620

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@zsmormalkovice.vys.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): aqttz86

Poštou: Základní škola Moravské Málkovice, Moravské Málkovice 16, 682 01 Vyškov

Osobně: Základní škola Moravské Málkovice, Moravské Málkovice 16, 682 01 Vyškov

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole, Moravské Málkovice, okres Vyškov, příspěvkové organizaci poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

zsmormalk_footer