Zprávičky ze školy

  


P - 25.gifROVOZ ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021 (vloženo 3. 5. 2021)

Od pondělí 3. května 2021 dochází dle nařízení MZ a MŠMT ČR ke změně četnosti testování žáků neinvazivními antigenními testy na 1x týdně (v pondělí). Pokud žák nebude v pondělí testován z důvodu nepřítomnosti, bude testován první den nástupu do školy. Podmínky nošení chirurgických roušek žáky a respirátorů zaměstnanci se nemění.

Časový plán testování: I. skupina (určení žáci) od 7:00 hodin a ostatní dle příchodu do školy.

Výsledek testu:

 • negativní - testovaný(á) odejde do třídy
 • nejasný (nečitelný) -  test bude opakován
 • pozitivní - testovaný(á) bude umístěn v samostatné místnosti a pod dohledem zaměstnance školy bude čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem, který bude ihned telefonicky kontaktován (zkontrolujte aktuální telefonní čísla v žákovských knížkách). Ten musí zažádat lékaře svého dítěte o vydání e-žádanky o provedení PCR testu ve zdravotnickém zařízení. Výsledek tohoto testu neprodleně oznámí škole. Pokud bude výsledek negativní, žák přijde do školy. V případě pozitivního testu nastupuje karanténu dle instrukcí lékaře.

Pokud bude některý žák-žákyně pozitivní, ostatní z dané třídy pokračují ve výuce.

Testování se nemusí zúčastnit osoby, které doloží:

 • negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
 • oficiální potvrzení (papírová či elektronická forma), že prodělali onemocnění COVID-19 v době ne delší jak 90 dní od prvního pozitivního testu RT-PCR

Pokud se žák nezúčastní testování, a zároveň není zbaven povinnosti testování (viz výše), nesmí být do školy vpuštěn, bude mu zapsána omluvená absence a nemá nárok na distanční výuku.

Provoz družiny a jídelny:

 • školní družina bude v provozu
 • školní jídelna je v provozu
 • školní jídelna dále vaří pro cizí strávníky, a to formou "výdejního okénka"

Do školy nebude vpuštěn(a) žák(yně), který(á) vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu čichu a chuti
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu/ucpaný nos
 • bolest hlavy.

Obsáhlejší informace najdete na https://testovani.edu.cz/ .

Další informace na telefonních číslech uvedených v žákovských knížkách.


 

zsmormalk_footer