Domácí úkoly

         

1. ročník

Předmět

Zadání Ze dne Na kdy
       
       
       

 

2. ročník

Předmět

Zadání Ze dne Na kdy
Video Odčítání s přechodem 10 do 100    
       
       
       

 

3. ročník

Předmět

Zadání Ze dne Na kdy
 Čj

str.88-slovesa,cv.1,2,3-ústně,cv.4-písemně

od pondělí pouze pro
 Mat str.19,20- ústně,cv.10-písemně 25.5. nechodící 
Čt/Ps

písanka str.25,26+četba vlastní knihy

 do pátku do
Aj str.42,43-přelož si+PS str.42,43+zvýrazni si slovíčka l.20 29.5. školy

 

PRV

Rozdělení zeleniny.pdf

Části kvetoucích rostlin.pdf

Znaky živočichů.pdf

Stavba těla živočichů.pdf

Člověk - etapy života, části těla.pdf

 

27.3.2020

8.4.2020

17.4.2020

30.4.2020

15.5.2020

 

4. ročník
Videa

Podmět a přísudek

Písemné * dvouciferným činitelem

Shoda přísudku s podmětem

Zavedení zlomků

Zlomky - výpočet z čísla

   
M strana 46 cvičení 7 25.5.2020 26.5.2020
       

 

5. ročník

Předmět

Zadání Ze dne Na kdy
Videa

Rozdělení zájmen

Jak na zájmena

Písemné + a - desetinných čísel

Počítání se zlomky

Podmět a přísudek

Nás. a děl. des. čísel 10 a 100

   
M

strana 32 cvičení 6, 8

strana 33 cvičení 4

25.5.2020 26.5.2020
       

 

Zkontroluj si, jestli máš opravy ve všech sešitech.

 

 

Používáte počítač?
a) Nepoužívám
  
 73
b) Ano, k práci
  
 18
c) Ano, ke hraní
  
 18
d) Ano, ke připojení k sociálním sítím
  
 15
e) Ano, k zábavě
  
 16
f) Ano, celkově ke všemu
  
 37
zsmormalk_footer