Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ Moravské Málkovice
Moravské Málkovice 127
682 01  Vyškov 1
Tel.: + 420 720 994 628

Vedoucí stravování: Karel Jenerál
Kuchařka: Lenka Nečasová

Školní jídelna při ZŠ Moravské Málkovice nabízí stravování žákům a zaměstnancům školy i cizím strávníkům.

Další zájemci o stravování se mohou nahlásit:

Ceny obědů

skupina cena
do 10 let 25,00 Kč 
10 a starší 26,00 Kč 
cizí strávníci 60,00 Kč

 

Jídelní lístky ve školním roce 2020/2021
01.pdf

 02.pdf

03.pdf 04.pdf            
                   
                   
                   
                   
Seznam alergenů

 

jídelna

výdej

nová kuchyň - myčka

 

 

 

Používáte počítač?
a) Nepoužívám
  
 135
b) Ano, k práci
  
 39
c) Ano, ke hraní
  
 40
d) Ano, ke připojení k sociálním sítím
  
 36
e) Ano, k zábavě
  
 35
f) Ano, celkově ke všemu
  
 79
zsmormalk_footer