Školní jídelna

Školní jídelna při ZŠ Moravské Málkovice
Moravské Málkovice 127
682 01  Vyškov 1
Tel.: + 420 720 994 628

Vedoucí stravování: Karel Jenerál
Kuchařka: Lenka Nečasová

Školní jídelna při ZŠ Moravské Málkovice nabízí stravování žákům a zaměstnancům školy i cizím strávníkům.

Další zájemci o stravování se mohou nahlásit:

Ceny obědů

skupina cena
1. - 4. ročník 20,00 Kč 
5. ročník   21,00 Kč 
cizí strávníci 55,00 Kč

 

Jídelní lístky ve školním roce 2019/2020
01.pdf 02.pdf 03.pdf 04.pdf 05.pdf 06.pdf 07.pdf 08.pdf 09.pdf 10.pdf
11.pdf 12.pdf 13.pdf 14.pdf

15.pdf

16.pdf 17.pdf 18.pdf 19.pdf 20.pdf
21.pdf 22.pdf 23.pdf 24.pdf 25.pdf 26.pdf 27.pdf 28.pdf 29.pdf 30.pdf
                   
                   
Seznam alergenů

 

jídelna

výdej

nová kuchyň - myčka

 

 

 

Používáte počítač?
a) Nepoužívám
  
 89
b) Ano, k práci
  
 25
c) Ano, ke hraní
  
 23
d) Ano, ke připojení k sociálním sítím
  
 20
e) Ano, k zábavě
  
 19
f) Ano, celkově ke všemu
  
 50
zsmormalk_footer