Naše škola

Základní škola Moravské Málkovice je typická malotřídní škola, která poskytuje vzdělání pro pět ročníků ve dvou třídách. Součástí školy je školní družina s kapacitou 30 dětí a školní jídelna s kapacitou 80 jídel.

Do školy dochází děti z Moravských Málkovic a autobusem dojíždějí děti z Orlovic, z vesnice vzdálené 2 km. Z tohoto důvodu výuka začíná v 7.40 hodin. Žáci z 5. ročníku zpravidla odcházejí do ZŠ Ivanovice na Hané, někdy do jedné ze škol ve Vyškově.

Škola leží na kopci na JV okraji obce. Kolem školy je otevřená krajina. Budova školy je zrekonstruovaná (výměna oken, fasáda, osvětlení). V budově školy je tělocvična (8 x 11 m). U školy bylo zbudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Vybavení školy je postupně obměňováno tak, aby splňovalo všechny hygienické předpisy a požadavky moderního vyučování. Jedná se o modernizaci počítačů, pořízení dataprojektoru, interaktivní tabule, nákup nových pomůcek (tabulky MUTA-BENE, nástěnné tabule, počítačové výukové programy…).

Škola se snaží být přínosem pro kulturní a společenský život v obci Moravské Málkovice a sousední obci Orlovice. Pravidelně pořádá besídky pro seniory, dětský karneval, pálení čarodějnic, vítání občánků, Den Země, ozdravný pobyt spojený s lyžováním, velikonoční a vánoční tvořivé dílny, sběrové akce (pomerančová kůra, papír, uzávěry od PET-lahví), charitativní akce, pomáháme s výzdobou sálu při různých společenských akcích…

Na vysoké úrovni je spolupráce s obecními úřady obou obcí. Konstruktivní a přínosné se projevilo zřízení školské rady, která dává škole podněty pro zlepšení samotné činnosti školy. Dobrá spolupráce se rozvinula se členy místního mysliveckého sdružení a se členy TJ Sokol Moravské Málkovice, která se odrazila při společné organizaci různých akcí.

Místní škola zaujímá v obci důležitou a nepřehlédnutelnou pozici, kterou se snažíme dále posilovat a tím vylepšovat kredit a dobré jméno školy.

 

Vyzkoušejte si

http://pravopisne.cz/

 

Jakým knihám dáváte přednost?
a) Žádným, nečtu
  
 354
b) Pohádkovým a pro děti
  
 143
c) Dobrodružným a historickým
  
 123
d) SCI-FI a z budoucnosti
  
 126
e) Romantickým a zamilovaným
  
 94
f) Komiksům
  
 111
zsmormalk_footer