Drobečková navigace

Zprávičky ze školy > Pro nemocné

Pro nemocné

  • pracovní materiál na stažení je psán takto
Předmět Učivo Datum
1. ročník
     
     
     
2. ročník
 ČJ Slabika dě, tě, ně 9.4.
 Čt-Ps písanka str.15, čítanka str.110,111 12.4.
 M Sčítání a odčítání do 100 s přechodem 10 9.4.
3. ročník
     
     
     
4. ročník
     
     
     
5. ročník
 ČJ Určování zájmen, Video, mě - mně, 9.4.
M Sčítání, odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel
9.4.
 Aj  dokončení lekce Jobs  9.4.

 

zsmormalk_footer